LM Trac 587

Stark redskapsbärare.

Beskrivning

LM Trac 587 är en topmodern maskin. Den är kraftfullt driven av en miljövänlig Kohler diesel som uppfyller EU Stage V slutliga utsläppskrav.

Den helt nya hytten ger ökad synlighet och bättre ergonomi.

Ett tort antal styrkretsbrytare har ersatts av en 7-tums färgdisplay som är lätt att använda och väl positionerad.